Đầu nối JAE - Cung cấp đầu nối bo mạch với bo mạch 0,8 mm của JAE| Japan Avionics KX24/KX25

JAE | Đầu nối JAE | Đầu nối bo mạch với bo mạch 0,8 mm dòng KX24/KX25 của Nhật Bản là đầu nối bo mạc...

Đầu nối JAE JAE | Dòng Avionics KX24/KX25 Nhật Bản đầu nối bo mạch với bo mạch bước 08mm

Kết nối

JAE Connectors-Cung cấp JAE|Các đầu nối ổ cắm từ bo mạch đến bo mạch của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản PS Series 2,54mm

JAE|JAE Connector|Đầu nối ổ cắm bo mạch với bo mạch 2,54mm của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản ...

Đầu nối JAE JAE | Dòng PS Avionics Nhật Bản đầu nối ổ cắm bo mạch với bo mạch bước 254mm

Kết nối

Đầu nối JAE - Cung cấp Đầu nối PCI Express 0,5 mm của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản WD2 Series

JAE | Đầu nối JAE | Đầu nối PCI Express 0,5 mm dòng WD2 của Avionics Nhật Bản là: Bằng cách giảm cấu...

Đầu nối JAE JAE | Dòng Avionics WD2 của Nhật Bản đầu nối PCI Express bước 05 mm

Kết nối

JAE Connectors-Cung cấp JAE|Nhật Bản Avionics WR Series Đầu nối bo mạch song song/dọc 0,5 mm

JAE|JAE Connectors|Nhật Bản Avionics WR Series Đầu nối bo mạch với bo mạch song song/dọc 0,5 mm là m...

Đầu nối JAE dòng JAE| Japan Avionics WR đầu nối bo mạch song song/dọc bước 05 mm

Kết nối

Đầu nối JAE - Cung cấp đầu nối bo mạch với bo mạch 0,8 mm của JAE| Japan Avionics KX14/KX15

JAE | Đầu nối JAE | Đầu nối bo mạch với bo mạch 0,8 mm của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản KX14...

Đầu nối JAE dòng JAE| Japan Avionics KX14/KX15 đầu nối bo mạch với bo mạch bước 08 mm

Kết nối

Đầu nối JAE - Cung cấp đầu nối bo mạch với bo mạch 0,8 mm của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản IL-WX

JAE | Đầu nối JAE | Đầu nối bo mạch với bo mạch khoảng cách 0,8mm của Hệ thống điện tử hàng không Nh...

Đầu nối JAE JAE | Dòng IL-WX Avionics Nhật Bản đầu nối bo mạch với bo mạch bước 08mm

Kết nối

Đầu nối JAE - Cung cấp các đầu nối bo mạch tốc độ cao 1,27 mm của JAE| Japan Avionics TX24/TX25

JAE | Đầu nối JAE | Đầu nối bảng mạch tốc độ cao 1,27 mm của Hệ thống điện tử hàng không Nhật Bản TX...

Đầu nối JAE dòng JAE| Japan Avionics TX24/TX25 đầu nối bo mạch với bo mạch tốc độ cao khoảng cách 127mm

Kết nối

Đầu nối JST - Cung cấp đầu nối uốn JST| Japan Crimp Terminal SUH series 0,8mm

JST | Đầu nối JST | Japan Crimp Terminal Đầu nối uốn bước 0,8mm dòng SUH là đầu nối SUR kiểu uốn đượ...

Đầu nối JST JST|Thiết bị đầu cuối uốn Nhật Bản dòng SUH đầu nối uốn bước 08mm

Kết nối

Đầu nối JST-Cung cấp đầu nối uốn bước 1.0mm JST| Japan Crimp Terminal SHL Series

JST | Đầu nối JST | Japan Crimp Terminal Đầu nối uốn bước 1.0mm dòng SHL là một đầu nối mỏng được ph...

Đầu nối JST JST|Thiết bị đầu cuối uốn Nhật Bản Sê-ri SHL đầu nối loại uốn bước 10mm

Kết nối

世贸电子产品网.jpg